अत्याधुनिक एफएफआर तंत्रज्ञान हृदयरुग्णांसाठी वरदान