एफएफआर तंत्राद्वारे अनावश्यक अँजिओप्लास्टी टाळणे शक्य